Capital at work

Vermogensplanning voor oldtimer- & kunstcollecties

Met de lente in zicht zien we binnenkort terug de mooiste oldtimers in het straatbeeld. Of net niet, want bepaalde wagens hebben een dermate waarde dat ze eerder als collectors item worden aangehouden. In het bijzonder voor de verzamelaars van deze oude bolides, alsook bij uitbreiding van kunst- en juwelencollecties, loont het de moeite om goed na te denken over een gedegen successieplanning.

Wie de begunstigden zijn van deze waardevolle roerende goederen is een eerste belangrijke vraag. Hebben de erfgerechtigden interesse in het behoud ervan, kan worden nagedacht over een overdracht bij leven via een klassieke schenking. Hierbij zijn er voldoende mogelijkheden om het beheer te behouden via de oprichting van een controlevehikel zoals de burgerlijke maatschap. De delen van de maatschap kunnen worden geschonken maar de schenker behoudt de controle en desgewenst ook het genot over de collectie via voorbehoud van het vruchtgebruik.

Alles laten vererven kan ook, maar een schenking in rechte lijn van roerende goederen kan in Vlaanderen aan 3%, heel wat gunstiger dan de tarieven in het erfrecht.

Een eenvoudige handgift maakt het nog voordeliger indien u ervoor kiest om deze niet te laten registreren. Overleeft u als schenker de volgende drie jaar, dan draagt u dit vermogen over aan 0%.

Voor de verzamelaars van oude bolides loont het de moeite om goed na te denken over een gedegen successieplanning.

Is er geen interesse binnen de familie, maar wenst u toch de eenheid te bewaren van het geheel, zelfs na uw overlijden, dan kunt u overwegen om te werken met een private stichting. Via de statuten van de stichting kunt u ook hier het zeggenschap behouden en de latere overdracht regelen. Op die manier kunt u bijvoorbeeld de collectie in zijn geheel laten toekomen aan en laten beheren door een door u gekozen museum.

Een andere piste die kan worden bewandeld is deze van het beding van aanwas. Dit kanscontract kan, indien goed opgesteld en aan een aantal voorwaarden is voldaan, een fiscale optimalisatie betekenen bij de overdracht van vermogen tussen echtgenoten of samenwonenden. Bij de overdracht van het aandeel van de eerststervende aan de langstlevende is er immers geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Let wel, dit kan enkel met eigen vermogen, niet met gemeenschappelijk huwelijksvermogen, en indien elk evenveel inbrengt onder het beding van aanwas.

We kunnen besluiten dat afhankelijk van de familiale doelstellingen er meerdere pistes mogelijk zijn om de oldtimer-, kunst- of juwelencollecties fiscaal optimaal over te dragen.

CapitalatWork begeleidt haar cliënten niet alleen met het beheer van een sterk gespreide en goed geselecteerde effectenportefeuille, maar biedt hen ook een doorgedreven begeleiding op vlak van vermogens- en successieplanning.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie op het nummer: 09/321 73 40.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart