SBB

Ondernemen anno 2021: vergeet de klassieke boekhouder, welkom ondernemerscoach!

We leven in een snel evoluerende maatschappij, wat maakt dat je als ondernemer jezelf continu in vraag moet stellen en bijsturen. Om elke ondernemer te kunnen ontzorgen en bij te staan met een brede waaier aan expertises, vaart ook SBB Accountants & Adviseurs daarom sinds enkele jaren een nieuwe koers. In een interview legt Wouter Wellens, kantoordirecteur bij SBB in Sint-Denijs-Westrem, ons uit hoe zijn team het verschil maakt voor de ondernemer.

Waarom heeft SBB besloten om te evolueren van “accountant” naar “ondernemerscoach”?
Wouter: “Waar klanten vroeger vooral bij ons kwamen met vragen over boekhouding, btw, fiscale aangiftes of vennootschapsconstructies zie ik nu dat ze in ons een bredere strategische partner zien, zonder dat we daarbij onze core business uit het oog verliezen. Hun SBB-ondernemerscoach is iemand die met hen proactief meedenkt en hun zaak vooruithelpt. Onze klanten verwachten dat ook van ons. De moderne ondernemer wil niet enkel dat de boeken kloppen, maar zoekt eveneens een sparringpartner om zijn onderneming naar een hoger niveau te tillen.”

Hoe pakt SBB die evolutie aan?
Wouter: “We hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op twee grote pijlers. Enerzijds versterkten we ons kantorennet op structurele basis met aanvullende experten. Hoewel onze dossierbeheerders een brede kennis hebben als accountant en continu bijgeschoold worden, gaat SBB een stap verder. Als het echt specialistisch wordt, ondersteunen onze doorwinterde experts de ondernemerscoaches. Feit dat wij deze experts binnen SBB aanwezig hebben is een duidelijke kracht naar onze klanten toe. Zo hebben wij specifieke expertprofielen in o.a. fiscaliteit, ondernemingsrecht, btw, successieplanning, bedrijfswaardering, fusies & splitsingen, overnames, kredietverlening, opmaak financiële plannen, financieel advies, milieu, landbouw,… Dankzij deze experten kunnen onze klanten gefundeerde beslissingen nemen en staan zij stevig in hun schoenen.

Anderzijds hebben we sterk gewerkt aan nieuwe tools. Denk maar aan onze digitale facturatietool sbbFACT of het digitale klantenplatform sbbSLIM. Dagelijkse boekhoudtaken kunnen via het online platform bijgehouden worden (mailen, scannen of zelfs een foto nemen van een factuur volstaan). Bovendien kunnen klanten alle evoluties qua opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten in real time opvolgen via handige dashboards. Als ondernemer wil je immers kort op de bal kunnen spelen. De SBB-tools faciliteren dit en zorgen daarnaast dat de focus verlegd kan worden van het louter administratieve boekhoudwerk naar meer diepgaand advies.”

Kan je een voorbeeld geven van ondernemers die baat hebben bij deze nieuwe aanpak?
Wouter: “Zeker. Ons multidisciplinair team kan eigenlijk in elke levensfase van ondernemen een meerwaarde bieden; bij de oprichting gaat dit dan o.a. over het zoeken naar de meest optimale vennootschapsvorm, opmaak van statuten, begeleiding bij het maken van het financieel plan, zoeken naar financiering, …
terwijl in de groeifase bijvoorbeeld wordt ingezet op analyse van investeringsprojecten, begeleiding bij overnames, aantrekken van groeifinanciering, verdere fiscale optimalisatie, enz. Wanneer de ondernemer uiteindelijk zijn zaak wil overdragen aan een volgende generatie of deze wenst te verkopen, bieden we eveneens een volledige begeleiding aan van waardering, zoeken van overnamekandidaten tot het onderhandelen met partijen en opmaken van contracten. Maar ook andere aspecten bespreken wij met onze klanten; is de ondernemer bijvoorbeeld voorbereid wanneer hij plots zou komen te overlijden? Als je iets hebt opgebouwd, wil je immers niet dat dit in gedrang komt door een gebrek aan successieplanning. Vaak worden dergelijke aspecten onvoldoende op voorhand besproken, met soms dramatische situaties tot gevolg. Een future-proof accountant gaat echter proactief dergelijke gesprekken aan en ontzorgt de ondernemer die zich zo kan focussen op zijn zaak. Met deze totaalaanpak maken wij graag het verschil.”

Kortrijksesteenweg 1052C · 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
09 243 89 70 · www.sbb.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart